Maybe you meant: midoriiro_no_shinzou or nichi_doriimu